MH test for Franka

 

Utført den 05.05.07 i Timrå, Sverige 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT Hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna

Tar kontakt selv
eller når fører tar kontakt. Balansert

Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT Samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk

Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning

Følger med hele
veien. Nøytral

Følger med villig.
Engasjerer seg

Følger med villig. Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper og bjeffer

1c KONTAKT Håndtering

Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt med fører

Aksepterer,
nøytral

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder

2a LEK Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter
langsomt, men blir aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig aktivt - starter veldig raskt

2b LEK Griping

Griper ikke

Griper ikke, men
snuser på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

2c LEK Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot

Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

 

Griper direkte med hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

 

Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper

3a JAKT Forfølgelse 1

Starter ikke

 

Starter men
avbryter

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3a JAKT Forfølgelse 2

Starter ikke

 

Starter men
avbryter

Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT Griping

Overser byttet/
springer ikke frem

Griper ikke, men snuser på
gjenstanden

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Griper direkte
Slipper

Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Er urolig. Veksler hurtig mellom
aktiviteter

5a AVSTANDSLEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk

5b AVSTANDSLEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller
knurring

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del

Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del

Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del

5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Uinteressert

Går frem når fig.
snakker eller leker med gjenstanden

Går frem når fig.
gir seg til kjenne

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse

Går fram direkte til fig. uten hjelp

5d AVSTANDSLEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men
viser interesse

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot

 

Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

Griper direkte med
hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og
stanser

 

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort 

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

 

Viser noe
trusselatferd

Viser trusselatferd
over lengre tid

 

Viser trusselatferd
og noen angrep

Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke frem

 

Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

 

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel

Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser
bort ved noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for
kjeledressen

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar

Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET Redsel

Stanser kort stopp  

Huker seg og
stanser

Gjør unna
manøver uten å vende seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet

Går ikke frem

Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden

Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går fram til
skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller unna manøver

Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene

Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse

Ingen interesse for
lydkilden

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1 gang

 

Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser trusselatferd
over lengre tid

Viser stor
trusselatferd og noen angrep

Viser trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd

 

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering

 

Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Går fram til
spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk

Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna

Besvarer
kontaktforsøk

 

Tar selv kontakt - balansert

Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
kan vise interesse

Leker – starter
langsomt, men blir aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig aktivt – starter veldig raskt

9b LEK 2 Griping

Griper ikke

Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

 

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet

 

Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/

Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd